Reklamace

1. Prodávající se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených koncovým zákazníkem od partnera v zákonné lhůtě 30 dnů. Prodávající se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR vždy po předchozí písemné nebo telefonické dohodě, aby nemusel koncový zákazník vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Partnerovi do zahraničí. Prodávající poté doručí zboží k reklamaci Partnerovi na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Prodávajícího. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od partnera koncovému zákazníkovi.
2. Reklamace se zasílají s průvodním dopisem na náklady odesílatele na adresu: Michal Pletka - Facer.cz, Podmokelská 753/29 405 02 Děčín. Informace k reklamaci se podávají přes e-mailovou adresu info@facer.cz.

3. Společnost nemá na adrese sídla kamenný obchod, zboží není možné osobně vrátit. PROSÍME POUZE ZASÍLAT POŠTOU!
4. Jestliže zákazník uplatnil na nákup slevu a bude reklamovat část objednávky, bude mu vrácena částka za zboží po odečtení slevy. 
5. Pokud budete jako zákazník trvat na výměně zboží, musíte počítat opět s doručovací/zasílací lhůtou, kterou opět určuje partner.
6. Pokud se bude jednat o opravu elektronického zboží, koncový zákazník tedy už nemůže požadovat po uplynutí 14ti denní lhůty výměnu zboží nebo vrácení financí, bude oprava elektronického zboží řešena přes společnost:
www.bels.cz , BELS cz s.r.o., IČ: 47548363, sídlem: Praha - Michle, Nuselská 307/110, PSČ 14000.
i. Servis spotřební elektroniky, Praha 4, Nuselská 307/110, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 / 261 218 480, Email: praha@bels.cz
ii. Servis spotřební elektroniky, Praha 8, Nad Šutkou 19, 180 00 Praha 8, Tel.: +420 / 284 688 930, Email: praha8@bels.cz

Manipulaci s elektroodpady zajišťuje vyhláška: Vyhláška č. 352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Likvidaci elektroodpadu a jeho výkup zajišťuje: ENVIROPOL s. r. o. Československého exilu 2062/8 143 00 Praha 4 IČ:28961722 DIČ: CZ28961722 Telefon: (+420) 234 235 286 Fax: (+420) 234 235 222 Web: www.enviropol.cz E-mail: info@enviropol.cz

 

Vzor Reklamačního (průvodního) dopisu (bez tohoto dopisu nemůže být reklamace přijata ke zpracování, může být zaslán e-mailem na reklamace@facer.cz nebo písemně jako dopis přiložený v balíčku)

Vážení zástupci společnosti,

dne XXX mi byla doručena objednávka č. XXX, pod číslem zásilky: XXXX, vzhledem k tomu, že se jedná o:

. nevhodný dárek (vyberte)

. poškozený dárek (vyberte) - specifikujte poškození, případně přiložte fotografie

prosím o vrácení zpět, zpracování reklamace a navrácení finančních prostředků na můj bankovní účet číslo: XXXX vedený u XXX.

 

Jméno, příjmení

telefon, email